top of page

Nadia Niedbalska
Dyplomowany psycholog i psychoterapeuta w szkoleniu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Prowadzi konsultacje i psychoterapię dla osób dorosłych, młodych dorosłych i par, konsultacje i wsparcie po rozstaniu, po stracie bliskiej osoby, w nowych sytuacjach życiowych oraz przy trudnościach w relacjach osobistych i rodzinnych.
Praca terapeutyczna polega na indywidualnych ćwiczeniach i planie radzenia sobie z presją, stresem i napięciem zawodowym oraz osobistym. Mówi o sobie "Możliwość towarzyszenia drugiej osobie w jej indywidualnym procesie terapeutycznym i rozwojowym jest przywilejem i wyrazem okazanego zaufania. Fascynuje mnie to czego doświadczają ludzie i co ich porusza."

tel. 725-184-179

Adrian Kraszewski-Rzepa

Psychoterapeuta, pracuje z pacjentami dorosłymi oraz młodzieżowymi w nurcie psychodynamicznym. Absolwent Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (szkoła psychoterapeutyczna rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) dającego uprawnienia do pracy socjoterapeutycznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.
Jest członkiem zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez systematyczny udział w szkoleniach oraz konferencjach naukowych, a pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji.

tel. 504-000-330

bottom of page