Magdalena Gworys

Psycholog, dyplomowana psychoterapeutka i socjoterapeutka, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej . Pracę w obszarze zdrowia psychicznego rozpoczęła w 2010 roku. Prowadzi indywidualną terapię dorosłych i młodzieży. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej .

5-letnie studia psychologiczne ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest absolwentką Studium Socjoterapii i Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (placówka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci w Wierzbicach oraz placówkach oświatowych we Wrocławiu.

Adrian Kraszewski-Rzepa

Psychoterapeuta, pracuje z pacjentami dorosłymi oraz młodzieżowymi w nurcie psychodynamicznym. Absolwent Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (szkoła psychoterapeutyczna rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) dającego uprawnienia do pracy socjoterapeutycznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.
Jest członkiem zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez systematyczny udział w szkoleniach oraz konferencjach naukowych, a pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji.

Nadia Niedbalska
Dyplomowany psycholog i psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Prowadzi konsultacje i psychoterapię dla osób dorosłych, młodych dorosłych i par, konsultacje i wsparcie po rozstaniu, po stracie bliskiej osoby, w nowych sytuacjach życiowych oraz przy trudnościach w relacjach osobistych i rodzinnych.
Praca terapeutyczna polega na indywidualnych ćwiczeniach i planie radzenia sobie z presją, stresem i napięciem zawodowym oraz osobistym. Mówi o sobie "Możliwość towarzyszenia drugiej osobie w jej indywidualnym procesie terapeutycznym i rozwojowym jest przywilejem i wyrazem okazanego zaufania. Fascynuje mnie to czego doświadczają ludzie i co ich porusza."

Trzebnica, ul. Głowackiego 7

  • w-facebook

Centrum Zdrowia EMVIT