Nasi specjaliści

  Rejestracja i informacje:

 Magdalena Gworys:

        733-166-795

  Adrian Kraszewski-Rzepa:

        504-000-330

  Nadia Niedbalska:

        725-184-179

  Iwona Rumińska:

       722-395-256

Psychoterapia

 

Prowadzimy psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, analitycznym oraz behawioralno-poznawczym.

W zależności od wieku osoby i problemów z jakimi się zmaga proponujemy wybór określonego Specjalisty:

- w przypadku dzieci - Iwona Rumińska

- młodzi dorośli i dorośli- Nadia Niedbalska

- dorośli- Adrian Kraszewski-Rzepa oraz Magdalena Gworys

- konsultacje dla par- Nadia Niedbalska

     

     W naszym zespole jest dwoje terapeutów, którzy ukończyli Krakowskie Centrum Psychodynamiczne- Magdalena Gworys oraz Adrian Kraszewski-Rzepa. Metoda opiera się na założeniach psychoanalizy Zygmunta Freuda. Podstawą pracy jest rozmowa i relacja klient-terapeuta. Wszechtronność terapii pozwala objąć procesem pracy osoby z bardzo różnymi problemami, ale jest szczególnie efektywna dla osób, u których konieczna jest zmiana wewnętrznych, nieświadomych obrazów i relacji.

       We wrześniu 2019 nasz zespół zasiliła psychoterapeutka Nadia Niedbalska pracująca w nurcie analitycznym i poznawczo- behawioralnym. Zapraszamy na konsultacje i psychoterapię dla osób dorosłych, młodych dorosłych i par, konsultacje i wsparcie po rozstaniu, po stracie bliskiej osoby, w nowych sytuacjach życiowych oraz przy trudnościach w relacjach osobistych i rodzinnych.

 

    Sesje najczęściej odbywają się raz w tygodniu i trwają około 50 minut.

Trzebnica, ul. Głowackiego 7

  • w-facebook

Centrum Zdrowia EMVIT