top of page

Logopedia

Logopeda skupia się na wspomaganiu pacjenta w radzeniu obie z zaburzeniami mowy. Podstawą jest dobry kontakt terapeuta- pacjent. Opiera się on na zaufaniu, swobodzie i dobrej zabawie, którym jednak towarzyszą konsekwencja i systematyczność.

  Rejestracja i informacje

  733-200-408

Dorota Kuśmirek-Wrzos, logopeda- absolwentka Logopedii ogólnej i klinicznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Filologii polskiej i Literaturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

Logopeda, literaturoznawca, praktyk, badaczka i dydaktyk, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Provider Neuroflow, mioterapeuta funkcjonalnego ujęcia A. Kittel®, w trakcie specjalizacji w metodzie KinEmission.

Na drodze praktyki terapeutycznej i naukowej przekonałam się, że fundamentem skutecznej pracy jest diagnoza uwzględniająca przyczyny i sposób powstawania zaburzenia mowy/ wady wymowy oraz zdolność do przebudowy już utrwalonych schematów i nawyków komunikacyjnych. Dlatego ważna jest dla mnie umiejętność takiej ich zmiany, która w tym procesie jak najlepiej wykorzystuje wrodzoną zdolność dostosowania się do środowiska (adaptacji). A wszystko to po to, by udoskonalić niedostatecznie wykształcone lub odzyskać utracone umiejętności językowe.

Prowadzę terapię, współpracując z innymi specjalistami, bo wiem, że takie wieloaspektowe, całościowe ujęcie trudności moich Klientów skutecznie wpływa na jakość podejmowanych oddziaływań i istotnie skraca ich czas.

 

W zakresie moich szczególnych zainteresowań terapeutycznych znajdują się:

  • diagnoza oraz korekta anatomicznych i funkcjonalnych wad wymowy

  • zaburzenia mowy i wady wymowy towarzyszące przewlekłym chorobom, nabyte w incydentach neurologicznych i wypadkach samochodowych (np. dyzartria, afazja, jąkanie, dyslalia)

  • korekta wad wymowy dzieci i dorosłych

  • emisja artystyczna i zawodowa dla osób pracujących głosem

  • zaburzenia przetwarzania słuchowo-językowego oraz rewalidacja niedosłuchów

  • nietypowe i wielodziedzinowe zastosowanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki i higieny głosu mówionego i śpiewu.

 

W wolnej chwili – górski łazik w trakcie zdobywania uprawnień instruktorskich, bibliofil, opiekun dwóch psów i dwóch kotów. Prywatnie – mama nastolatka.

bottom of page