top of page

Badania uczniów i studentów

Przeprowadzamy badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014r., poz. 1144 w sprawie powyższych badań.

Badanie lekarskie wykonujemy na podstawie oryginału skierowania na badania wydanego przez placówkę dydaktyczną.

Osoby niepełnoletnie na badania zgłaszają się z opiekunem prawnym.

                          Rejestracja i informacje tel. 722-395-256 oraz 609-320-661

Cennik podstawowy

Badanie lekarskie-medycyna pracy- 50 zł.

Badania laboratoryjne i ewentualne dodatkowe wskazane przez lekarza- cennik według zakresu.

bottom of page